ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

SNAGA INŽENJERSKOG KONSALTINGA

KRATKA ISTORIJA ENERGOPROJEKT ENTEL-a

ENERGOPROJEKT ENTEL predstavlja deo poslovnog sistema ENERGOPROJEKT, koji je tokom svoje skoro sedam decenija duge poslovne istorije postao svetski prepoznato ime u oblasti projektovanja, konsaltinga i inženjeringa. Sistem ENERGOPROJEKT danas uspešno posluje u preko 70 zemalja sveta.

ENERGOPROJEKT je osnovan u Beogradu, 1951. godine, spajanjem dva državna preduzeća projektantskih zavoda Hidro-Elektroprojekt i Termo-Elektroprojekt, u cilju formiranja preduzeća osposobljenog za pružanje projektantskih i konsultantskih uluga u oblasti hidro, termo i elektroenergetike. Novo preduzeće kasnije je promenilo naziv u Hidro-Termo-Elektroprojekt, da bi nekoliko meseci kasnije postao ENERGOPROJEKT.

U prvoj dekadi svog postojanja, inženjeri ENERGOPROJEKTA projektuju i puštaju u rad prve termoelektrane u bivšoj Jugoslaviji – TE Kostolac, TE Morava, TE Kolubara i TE Kosovo, kao i više hidroenergetskih objekata.

Tokom ovog perioda započete su prve poslovne aktivnosti u Turskoj, Libanu, Siriji, Pakistanu, Burmi, Indiji, Kambodži, Avganistanu, Jordanu, Tunisu, Alžiru, Egiptu, Maroku i Gani, koje su obuhvatile projekte hidrotehničkig i irigacionih sistema.

ENERGOPROJEKT je jedina kompanija iz regiona koja tradicionalno ima svoje mesto na rang listi 225 najuspešnijih međunarodnih projektantskih i 250 izvođačkih firmi, koju svake godine objavljuje renomirani američki časopis “Engineering News Record”.

Tokom 60-ih godina prošlog veka, ENERGOPROJEKT nastavlja da se razvija, realizujući projekte u oblasti inženjeringa, izgradnje i upravljanja izgradnjom valikog broja javnih, industrijskih i komercijalnih objekata.

U navedenom periodu, ENERGOPROJEKT je otvorio svoja predstavništva, filijale i kompanije u velikom broju zemalja širom sveta, uspešno realizujući projekte izgradnje preko 60 postrojenja za pripremu i tretman voda, preko 50 betonskih i nasutih brana, 25 termoelektrana, preko 80 fabrika i industrijskih postrojenja, nekoliko hiljada apartmana i stotinu stambenih zgrada.

ENERGOPROJEKT - PROMOTIVNI VIDEO