MEDIJA CENTAR

________________

 

.

media_illustration_01

U cilju pružanja najnovijih informacija o našim poslovnim aktivnostima, pripremili smo širok spektar promotivnih materijala koji će vam omogućiti praćenje aktuelnih dešavanja i inovacija u okviru delatnosti Energoprojekt ENTEL-a.

Molimo vas da imate u vidu da je korišćenje promotivnih materijala dozvoljeno samo u nekomercijalne svrhe, dok je upotreba materijala u javne ili komercijalne svrhe moguća isključivo uz pismenu saglasnost Eneroprojekt ENTEL-a. Pravila autorskog prava primenjuju se na kompletan materijal koji je predstavljen na našem web sajtu. Izvor podataka ili materijala preuzetih sa ovog sajta mora uvek biti jasno naveden.

KOMPANIJSKA BROŠURA

PROMOTIVNI VIDEO

VIDEO VESTI

PROMOTIVNI MATERIJALI

KOMPANIJSKA BROŠURA
PROMOTIVNI VIDEO
VIDEO VESTI

Promotivni materijali biće redovno dostupni na našem sajtu u cilju blagovremenog informisanja svih naših potencijalnih klijenata, poslovnih partnera i šire društvene zajednice.