ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

ANALIZE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I OSTALE STUDIJE

ANALIZE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I OSTALE STUDIJE

Obzirom da poseduje savremene softverske alate neophodne za izradu analiza elektroenergetskih sistema, ali i bogato iskustvo u pripremi studija iz oblasti sistema za prenos i distribuciju električne energije, Energoprojekt ENTEL je u potpunosti spreman da realizuje sve zadatke vezane za planiranje razvoja elektroenergetskih sistema, bez obzira na stepen njihove složenosti ili oštre rokove za realizaciju projekata.

ENTEL-ove USLUGE UKLJUČUJU:

ANALIZE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
RAZVOJ SEKTORA ENERGETIKE
PROCENU VREDNOSTI (IMOVINE I KAPITALA) ELEKTROENERGETSKIH PREDUZEĆA

Analiza kompleksnih energetskih sistema zahteva sveobuhvatno znanje i dugogodišnje iskustvo.

Naši inženjeri su sposobni da izvrše različite analize i proračune, kao i da pruže različite usluge u oblasti elektroenergetskih sistema, koje će klijentima pomoći u kreiranju sigurnog i pouzdanog upravljanja radom elektroprenosnih ili distributivnih sistema: Analiza pojave i delovanja električnog luka, Proračun struja kratkih spojeva, Proračun tokova snaga, Proračun pada napona i faktora snage, Procena stanja opreme, Analiza viših harmonika ili Analiza harmonijskih izobličenja, Analiza tranzijentne stabilnosti i Analiza startovanja motora.

ENTEL-ovi konsultanti imaju veliko iskustvo u izradi studija, vršenju kompleksnih i strateški važnih analiza i proračuna u oblasti energetike, vodoprivrede i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Energoprojekt ENTEL je uradio brojne analize i studije elektroenergetskih sistema i poseduje odgovarajuće softverske alate neophodne za testiranje, dijagnostifikovanje i praćenje rada navedenih sistema. Softverski alati koriste se za modeliranje i simulaciju procesa, kao i za testiranje i ispitivanje rada elemenata elektroenergetskih sistema.

Pored izrade analiza elektroenergetskih sistema, naši stručnjaci su obučeni za sprovođenje detaljnih energetskih studija, uključujući i one koje se bave primenom inovativnih tehničkih rešenja, procenom vrednosti kapitala i imovine elektroenergetskih preduzeća, usklađivanje energetske statistike sa evropskim standardima, strategije razvoja energetike i ostale značajne studije iz ove oblasti.

Naše konsultantske usluge utemeljene su na razumevanju i poznavanju energetskog sistema i tržišnih pravila u regionu jugoistočne Evrope i Bliskog istoka.

ENERGOPROJEKT ENTEL – VAŠ POUZDAN PARTNER
U REALIZACIJI ENERGETSKIH, 
VODOPRIVREDNIH, IKT I PROJEKATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE