ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

NAŠA PRIČA

NAŠA PRIČA

ENERGOPROJEKT je osnovan u Beogradu, 1951. godine, spajanjem dva državna preduzeća projektantskih zavoda Hidro-Elektroprojekt i Termo-Elektroprojekt, u cilju formiranja preduzeća osposobljenog za pružanje projektantskih i konsultantskih uluga u oblasti hidro, termo i elektroenergetike. Novo preduzeće kasnije je promenilo naziv u Hidro-Termo-Elektroprojekt, da bi nekoliko meseci kasnije postao ENERGOPROJEKT.

U prvoj dekadi svog postojanja, inženjeri ENERGOPROJEKTA projektuju i puštaju u rad prve termoelektrane u bivšoj Jugoslaviji – TE Kostolac, TE MoravA, TE KolubarA i TE Kosovo, kao i više hidroenergetskih objekata.

VISOKO MESTO NA ENR LISTI KAO DOKAZ USPESNOG POSLOVANJA

#6 na listi najboljih konsultanata
#20 na listi najboljih inženjering kompanija
#27 na listi najboljih izvođača

U 1980. godini, ENERGOPROJEKT je rangiran kao šesti na listi najboljih međunarodnih konsultanata, dvadeseti na listi najboljih inženjering kompanija i dvadesetsedmi na listi najboljih izvođačkih kompanija.

Poslovne aktivnosti u narednom periodu proširene su na nova tržišta, uz projektovanje i izvođenje kapitalnih projekata u Ugandi, Bocvani, Peruu, Keniji, Islandu, Centralnoafričkoj Republici, Angoli, Gabonu, Panami i mnogim drugim zemljama u kojima je kompanija već bila prisutna.

U istom periodu, ENERGOPROJEKT pokreće svoje aktivnosti i u zemljama OPEK-a, uključujući Irak, Kuvajt, Libiju i Nigeriju gde realizuje projekte iz oblasti proizvodnje i prenosa električne energije.

Kao rezultat reorganizacije i promene unutrašnjeg uređenja ENERGOPROJEKTA, 1990. godine formiran je ENERGOPROJEKT ENTEL, kao nezavisno preduzeće za pružanje projektantskih i konsultantskih usluga u oblastima energetike, vodoprivrede, telekomunikacija i zaštite životne sredine.

U periodu koji sledi, ENERGOPROJEKT ENTEL nastavlja sa poslovnim aktivnostima u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope, uz istovremeno osvajanje tržišta u regionu Bliskog istoka.

U drugoj deceniji svog postojanja od 1961-1971, Energoprojekt nastavlja ubrzani poslovni razvoj uz proširenje svoje delatnosti, koja uključuje projektovanje, izgradnju i upravljanje izgradnjom industrijskih i poslovnih objekata.

Počev od 1991. godine, ENERGOPROJEKT ENTEL je pune tri decenije prisutan na tržištu Bliskog istoka, konstantno proširujući svoje poslovanje i privlačeći sve veći broj novih klijenata.

Prvi veliki i značajan projekat, vezan za pružanje konsultantskih usluga (Proširenje kapaciteta elektroprenosnog sistema Katara – Faza IV), dodeljen je ENTELu 1991. god. u državi Katar, što je dovelo do osnivanja ogranka kompanije u ovoj državi. Od tada pa sve do današnjih dana poslovanje ENTEL-a je u neprestanoj ekspanziji.

U toku 1996. godine, ENTEL dobija prve poslove u još jednoj bliskoistočnoj državi – Omanu, zaključivši ugovor o pružanju konsultantskih usluga sa Ministarstvom za stambeno-komunalne poslove, elektroprivredu i vodoprivredu (MHEW). Kao rezultat uspešno realizovanih projekata i povećanog obima poslovanja, osnovana su dva nova ogranka kompanije u Abu Dabiju (2002) i Dubaiju (2003).

U septembru 1997. godine, Energoprojekt i njen sastavni deo ENERGOPROJEKT ENTEL, započinju transformaciju vlasničke strukture i od društvenog preduzeća prerastaju u holding kompaniju, odnosno akcionarsko društvo.

Saradnja sa Nacionalnim elektroprivrednim preduzećem Jordana (NEPCO) započeta je 2003. godine, kada je ENTEL ugovorio pružanje konsultantskih usluga za potrebe elektroprenosnog sistema. Pored toga, ENTEL-u je u pretkvalifikacionom postupku dodeljen ugovor od stane nacionalne kompanije za elektroprivredu i vodoprivredu u Bahreinu o pružanju konsultantskih usluga, što je bio povod da se I u ovoj bliskoistoćnoj državi otvori predstavništvo kompanije.

Od 2013. godine, ENTEL je prisutan i u Sudanu, pružajući konsultantske i savetodavne usluge na realizaciji projekata kompanije Hassad Food, kao i Katarske korporacije za energetiku i vodoprivredu (KAHRAMAA).