ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

KORPORATIVNE VREDNOSTI

Realizacijom kompleksnih i strateški važnih projekata u ključnim industrijskim granama ENERGOPROJEKT ENTEL sa ponosom ističe da je na tržištu postao prepoznat kao siguran i pouzdan partner, orijentisan ka potrebama i željama svojih klijenata u realizaciji projekata koji zahtevaju visok nivo profesionalnih usluga, sveobuhvatno tehničko znanje i izuzetnu posvećenost projektnim ciljevima.

OPREDELJENOST KA OSNOVNIM VREDNOSTIMA

Čvrsto verujemo da stečeni poslovni ugled u svetskim okvirima predstavlja rezultat uspešno realizovanih projekata i kontinualnog razvoja naših klijenata. U ostvarivanju naše vizije da budemo prvi izbor korisnika na svim tržištima na kojima nastupamo, pružajući usluge najvišeg kvaliteta, našu poslovnu strategiju zasnivamo na šest osnovnih principa.

.