ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

PROIZVODNJA ENERGIJE IZ FOSILNIH GORIVA

PROIZVODNJA ENERGIJE IZ FOSILNIH GORIVA

Proizvodnja električne energije predstavlja osnovnu oblast poslovanja kojom smo ovladali tokom skoro sedam decenija dugog iskustva stečenog širom sveta. Od ranih pedesetih godina prošlog veka, kada se krenulo sa projektovanjem konvencionalnih termoelektrana na ugalj, ENTEL-ovi inženjeri pružili su pomoć i podršku brojnim klijentima iz oblasti javnog i privatnog sektora u planiranju, projektovanju, izgradnji, puštanju u rad i održavanju energetskih objekata instalisane snage od 100 do 2000 MW. Naši projektanti nastoje da ponude najsavremenija tehnička rešenja koja su efikasna, ekološki opravdana i prihvatljiva i koja su, istovremeno, u potpunosti prilagođena zahtevima i potrebama klijenata.

SPECIALIZOVANI SMO ZA SLEDEĆE TERMOENERGETSKE OBJEKTE NA FOSILNA GORIVA

ELEKTRANE NA UGALJ
ELEKTRANE NA NAFTU I GAS
KOGENERATIVNA I TRIGENERATIVNA POSTROJENJA

Kao višedecenijski partner u oblasti energetike, ENTEL uspostavlja i održava dugogodišnju saradnju sa brojnim elektroprivrednim i komunalnim preduzećima u zemljama širom sveta.

ENTEL je danas prepoznat kao glavni konsultant za realizaciju projekata termoenergetskih objekata na fosilna goriva u Srbiji, pokrivajući širok spektar inženjerskih usluga: od izrade studija izvodljivosti do projekata izvedenih objekata, pružanja usluga stručnog nadzora tokom izvođenja radova, kao i upravljanje projektima pri izvođenju kapitalnih rekonstrukcija ili privatizacija u sektoru energetike. Naši stručnjaci pružali su konsultantske usluge u izgradnji svih termoelektrana izgrađenih u Srbiji, kao i na brojnim termoelektranama u regionu jugoistočne Evrope i Bliskog istoka.

Nastojimo da kontinualno obezbedimo visok nivo projektantskih i konsultantskih usluga, uz učešće u planiranju i izgradnji novih, savremenih termoenergetskih kapaciteta.

ENTEL-ovi inženjeri nastoje da pruže inženjerske usluge koje su u potpunosti prilagođene specifičnim potrebama svakog od klijenata. Naš prioritet jeste da pomognemo i pružimo podršku klijentima tokom primene savremenih tehničkih rešenja za rešavanje složenih pitanja i problema sa kojima se energetika danas suočava.

Naši inženjeri su dokazali svoju stručnost u izazovnim i izuzetno složenim projektima rekonstrukcije i povećanja snage postojećih proizvodnih kapaciteta, gde su se suočili sa brojnim preprekama koje su nametali prostorno ograničenje, postojeći tehnološki sistemi i predviđena dinamika realizacije projekata, a koje su morale biti prevaziđene uz primenu i poštovanje strogih propisa u oblasti zaštite životne sredine i striktnih normi savremene inženjerske prakse. Dobro upravljanje realizacijom ovako složenih projekata identifikovano je kao ključni faktor potreban za uspešnu realizaciju navedenih poduhvata. U tako složenim uslovima, ENTEL se pokazao podjednako uspešan u ulozi vodećeg projektanta, kao i u ulozi konsultanta zaduženog za upravljanje projektom.

U slučajevima kada su nafta i gas izabrani kao preferencijalna goriva ili su identifikovani kao ekološki prihvatljivija i ekonomski racionalnija rešenja, ENTEL-ovi stručnjaci uspešno su projektovali gasna ili naftna energetska postrojenja odgovarajućih kapaciteta.

Pored toga, kada se poseban značaj pridaje ubrzanom startovanju i visokoj pouzdanosti u radu, ili kada postojeći elektroprenosni sistem ne podržava integrisanje konvencionalnih energetskih blokova većih snaga, kogenerativna postrojenja sa gasnim i dizel motorima dokazala su se u praksi kao najbolje tehnološko rešenje, koje obezbeđuje sigurno i pouzdano snabdevanje energijom, uz smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži. Kombinovana proizvodnja električne energije sa iskorišćenjem otpadne toplote (kogeneracija) ili kombinovana proizvodnja električne, toplotne i rashladne energije (trigeneracija), kao efikasne i ekonomične metode konverzije energije uz ostvarivanje uštede primarnog energenta, primenjene su u različitim projektima u kojima su se takve metode smatrale ekonomski opravdanim.

ENERGOPROJEKT ENTEL – VAŠ POUZDAN PARTNER
U REALIZACIJI ENERGETSKIH, 
VODOPRIVREDNIH, IKT I PROJEKATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE