ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

ODRŽIVO POSLOVANJE

INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

Energoprojekt ENTEL je u potpunosti opredeljen ka sprečavanju ili smanjenju svih štetnih uticaja na životnu sredinu, kako u pogledu primenjenih projektih rešenja, tako i aktivnosti koje obavljaju njegovi zaposleni i poslovni saradnici. Pored toga, menadžment bezbednošću i zdravljem na radu, energetski menadžment i menadžment bezbednošću informacija, kao integralni aspekti ENTEL-ovog poslovanja, konstantno se prate, preispituju i unapređuju.

Smatramo da kvalitet ne podrazumeva samo puku potrebu za zadovoljavanjem određenih standarda u okviru isporuke proizvoda i usluga, već istinsku posvećenost našim klijentima, kao garanciju da su kvalitet isporučenih proizvoda i pruženih usluga obezbeđeni na najvišem nivou.

U tom cilju ENTEL je uspostavio Integrisani sistem menadžmenta, koji obuhvata QMS, EMS, OHSAS, EnMS i ISMS, kao sredstvo za ostvarivanje utvrđene politike i ciljeva u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, energetske efikasnosti i bezbednosti informacija, a u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 50001 i ISO 27001.

INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 27001

Naša IMS politika zasniva se na primeni standarda kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, energetske efikasnosti i bezbednosti informacija.

Elementi integrisanog sistema menadžmenta projektovani su tako da obezbeđuju sveobuhvatnu kontrolu toka svih procesa koji mogu uticati na kvalitet proizvoda i usluga.

ENTEL-ov sistem menadžementa kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću informacija i energetskom efikasnošću osmišljen je ne samo da ispuni, već i da prevaziđe zahteve naših naručioca i svih učesnika u realizaciji posla. ENTEL je ponosan što svoje usluge može da isporuči na najefikasniji, najefektivniji i najpouzdaniji mogući način.

Najviše rukovodstvo ENTEL-a konstantno prati i preispituje IMS politiku koja je uspostavljena u kompaniji, uz dužnost i obavezu da se ista stalno usavršava u skladu sa zahtevima odgovarajućih standarda i najbolje međunarodne poslovne prakse.

Svoje poslovne aktivnosti sprovodimo u skladu sa najboljim principima kvaliteta i zaštite životne sredine

ENTEL održava i kontinualno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću informacija i energetskom efikasnošću prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 50001 i ISO 27001.

Beskompromisna opredeljenost ka zadovoljavajućem rešavanju zahteva naših klijenata predstavlja jedan od najviših prioriteta naše kompanije.

Naše poslovanje zasniva se na posvećenosti, ličnom angažovanju i učešću kako najvišeg rukovodstva, tako i svih zaposlenih u kreiranju i sprovođenju jasno definisanih vrednosti i ciljeva kvaliteta.

Kontinuirano unapređujemo naše poslovne aktivnosti primenom naprednih tehnologija i najsavremenije prakse, uz istovremeno poštovanje najviših standarda u okviru delatnosti kojom se bavimo, što vidimo kao siguran put ka poslovnoj izvrsnosti kojoj stremimo.

Naša politika kvaliteta uključuje zapošljavanje stručnih i kvalifikovanih inženjera i stručnjaka, sa posebnim naglaskom na njihovom daljem obrazovanju, obuci i usavršavanju.