ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

ORGANIZACIONA STRUKTURA

U cilju optimalnog angažovanja multidisciplinarnog tima, ENTEL je primenio matrični model, koji omogućava kompaniji da iskoristi kombinovano, projektno i funkcionalno upravljanje.

U ovom matričnom modelu, stručnjaci iz različitih organizacionih jedinica preduzeća istovremeno su angažovani na više projekata, kojima rukovode posebno imenovani rukovodioci projekata. Matrični koncept olakšava rad na projektima koji se realizuju istovremeno, prvenstveno preko dvostukog lanca upravljanja, preko ovlašćenog rukovodioca projekta i direktora odgovarajućeg ogranka kompanije.

Rukovodioci projekata upravljaju aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje organizacionih ciljeva, dok direktori ogranaka imaju nadležnost nad donošenjem odluka i praćenjem učinka preduzeća.

organizational_structuresrb1

NAŠI MENADŽMENT PRINCIPI

Misija ENERGOPROJEKT ENTELA jeste da formira, razvije i unapredi potencijal svojih ljudskih resursa u korist i za dobrobit svojih klijenata, partnera, akcionara, kao i šire društvene zajednice i to u svim zemljama i regionima u kojima posluje