ENERGOPROJEKT ENTEL

VODOPRIVREDA

REFERENCE U OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE VODE, TRANSPORTA I DISTRIBUCIJE VODE

Energoprojekt ENTEL je ubrzano razvijao i usavršavao svoja profesionalna znanja i iskustva u oblasti proizvodnje pitke vode, prvenstveno kroz kapitalne projekte koje je realizovao u zalivskim zemljama u proteklih 30 godina. Naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije i znanja, kao i odgovarajuća softverska rešenja, koja su neophodna za uspešnu realizaciju kapitalnih postrojenja i sistema za proizvodnju, transport i distribuciju vode. Kroz naše angažovanje na kapitalnim projektima u ovoj oblasti, ovladali smo tehnologijama desalinizacije, kako termičkim (destilacija sa višestepenim isparavanjem), tako i membranskim postupcima (reverzna osmoza, elektrodijaliza).

Stučna znanja i profesionalna iskustva u oblasti transporta, distribucije, tretmana otpadnih i kanalizacionih voda dokazana su na brojnim projektima realizovanim u regionu Bliskog istoka, gde smo konsultantske i projektantske usluge pružili velikom broju javnih institucija i preduzeća, ali i privatnih klijenata. Obim naših usluga uključuje izradu projektne dokumentacije, procenu troškova, konsultantski inženjering i nadzor nad izvođenjem radova.