ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ENTEL aktivno učestvuje u inicijativama usmerenim ka zaštiti životne sredine i to kroz projekte koji imaju za cilj smanjenje i sprečavanje ekološkog zagađenja. Imajući u vidu sve strožije propise kojima se regulišu aktivnosti u oblasti proizvodnje električne/toplotne energije ili industrijskih postojenja, zaštita životne sredine nije samo značajan, već i nezaobilazan faktor koji mora biti uključen u izradu svih delova projektne dokumentacije.

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PLANOVI UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM
UPRAVLJANJE OTPADOM I ODLAGANJE OTPADA
POSEBNI IZVEŠTAJI I STUDIJE O MERAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svi naši projekti oslanjaju se na primenu tehnologija usmerenih ka zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi.

Naše usluge u oblasti zaštite živote sredine obuhvataju:

  • Procenu uticaja na životnu sredinu izgradnje i rada objekata za proizvodnju i prenos električne energije/proizvodnju i transport vode
  • Zaštitu vazduha, vode i zemljišta
  • Upravljanje zaštitom životne sredine
  • Upravljanje otpadom.

Usluge koje obezbeđuje Energoprojekt ENTEL oslanjaju se na korišćenje ekološki prihvatljivih tehnologija i primenu rešenja za prevenciju zagađenja i smanjenje štetnih uticaja rada energetskih i industrijskih postrojenja.

ENTEL aktivno učestvuje u inicijativama za zaštitu životne sredine, pre svega kroz projekte koji imaju za cilj smanjenje zagađenja vazduha i vode, kao i korišćenje alternativnih izvora energije. U tom smislu, prvo postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u Republici Srbiji, primenjeno u TE Kostolac B, izgrađeno je pod tehničkim nadzorom naših stručnjaka. Poseban značaj u našem portfoliju zauzima učešće u kapitalnom projektu energetskog iskorišćenja komunalnog otpada i deponijskog gasa u Vinči, nadomak Beograda. Na prvom projektu ove vrste u Srbiji, ENTEL je zadužen za izradu kompletne projektne dokumentacije u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.

Kroz usluge koje pružamo, nastojimo da promovišemo koncept održivog razvoja kao „razvoja koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije zadovolje svoje potrebe“ (UN Bruntland Commission Report, 1987).

ENERGOPROJEKT ENTEL – VAŠ POUZDAN PARTNER
U REALIZACIJI ENERGETSKIH, 
VODOPRIVREDNIH, IKT I PROJEKATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE