ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

OPŠTA AKTA KOMPANIJE I AKCIONARI

Kao društveno odgovorna kompanija, Energoprojekt ENTEL se obavezao da će svoju poslovnu delatnost obavljati u skladu sa politikom sistema menadžmenta, koja je transparentna i dostupna za sve investitore i zainteresovane strane. Pored obaveze o javnom objavljivanju propisanih podataka, u skladu sa uslovima predviđenim za prijem na Listing regulisanog tržišta, objavljujemo i informacije vezane za akcionare i investitore, kako bi omogućili jasan i precizan uvid u tekuće poslovanje naše kompanije. Sve naše akcionare i investitore blagovremeno i primereno informišemo o novonastalim promenama i sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da pozitivne efekte našeg poslovanja i dobrih poslovnih rezultata osećaju i naši akcionari kroz dividendi koje se redovno isplaćuju.