ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

OPŠTA AKTA KOMPANIJE I AKCIONARI

Kao društveno odgovorna kompanija, Energoprojekt ENTEL se obavezao da će svoju poslovnu delatnost obavljati u skladu sa politikom sistema menadžmenta, koja je transparentna i dostupna za sve investitore i zainteresovane strane. Pored obaveze o javnom objavljivanju propisanih podataka, u skladu sa uslovima predviđenim za prijem na Listing regulisanog tržišta, objavljujemo i informacije vezane za akcionare i investitore, kako bi omogućili jasan i precizan uvid u tekuće poslovanje naše kompanije. Sve naše akcionare i investitore blagovremeno i primereno informišemo o novonastalim promenama i sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da pozitivne efekte našeg poslovanja i dobrih poslovnih rezultata osećaju i naši akcionari kroz dividende koje se redovno isplaćuju.

Informacije za akcionare

Najnovija vest za 19.7.2019. –  Dopuna dnevnog reda 29. vanredne sednice skupstine Energoprojekt Entel a.d.
Najnovija vest za 4.7.2019. –  29. vanredna sednica skupštine Energoprojekt Entel a.d.
Najnovija vest za 28.6.2019. – Obaveštenje
Najnovija vest za 25.6.2019. – Rešenje
Najnovija vest za 21.6.2019. – Obaveštenje
Najnovija vest za 30.5.2019. – Obaveštenje
Najnovija vest za 29.5.2019. – Obaveštenje
Najnovija vest za 21.5.2019. – Informacija o održavanju 28. redovne sednice skupštine Energoprojekt Entel a.d.

Arhiva