Monday 21 Aug 2017
Serbian (Latin)English (United Kingdom)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here: Home News News for Shareholders
News for Shareholders
ZAPISNIK SA 26. SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. PDF Print E-mail

Dana 06.06.2017. godine održana je 26. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt. Zapisnik i ostale dokumente sa održane Skupštine možete videti ispod (klik na naziv dokumenta):

1. Zapisnik sa 26.sednice Skupštine EP Entel

2. Izveštaj sa 26.sednice Skupštine EP Entel

3. Odluka-godišnji konsolidovani izveštaj

4. Odluka-godišnji izveštaj

5. Odluka-raspodela neraspoređene dobiti

 
OBAVEŠTENJE O SAZIVU 26. GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. PDF Print E-mail

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Entel a.d., svojom odlukom sa 18. sednice održane dana 04.05.2017. godine saziva 26. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Entel a.d. za 06.06.2017. godine, u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt, Beograd, Mihaila Pupina 12, sa početkom u 13.00 časova. Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):
- Saziv 26. sednice Skupštine EP Entel
- Poziv akcionarima za 26. sednicu Skupštine
- Obaveštenje akcionarima
- Punomoćje za glasanje (formular punomoćja - zaštićeno)

- Glasanje u odsustvu - sa formularom
- Komisija za glasanje
- Prisustvo drugih lica
- Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem
-
Godišnji finansijski izveštaj za bilans EP Entel a.d. za 2016. god.
- Godišnji izveštaj za Konsolidovani bilans EP Entela a.d. za 2016. god.

 
ZAPISNIK SA 25. SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. PDF Print E-mail

Dana 13.06.2016. godine održana je 25. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt. Zapisnik i ostale dokumente sa održane Skupštine možete videti ovde (klik na naziv dokumenta):

1. Zapisnik sa 25.sednice Skupštine EP Entel

2. Izveštaj sa 25.sednice Skupštine EP Entel

3. Odluka-godišnji konsolidovani izveštaj

4. Odluka-godišnji izveštaj

5. Odluka-raspodela neraspoređene dobiti

 
OBAVEŠTENJE O SAZIVU 25. GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. PDF Print E-mail
Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Entel a.d., svojom odlukom sa 89. sednice održane dana 12.05.2016. godine saziva 25. redovnu sednicu Skupštine Energoprojekt Entel a.d. za 13.06.2016. godine, u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt, Beograd, Mihaila Pupina 12, sa početkom u 13.00 časova. Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):

- Saziv 25. sednice Skupštine EP Entel
- Poziv akcionarima za 25. sednicu Skupštine
- Obaveštenje akcionarima
- Punomoćje za glasanje (formular punomoćja - zaštićeno)

- Glasanje u odsustvu - sa formularom
- Komisija za glasanje
- Prisustvo drugih lica
- Uputstvo za glasanje na Skupštini
- Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem
- Biografije kandidata za Odbor direktora

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7

Entel in brief